Jinzhou International Trade Fair

April 10-13, 2024
Jinzhou International Convention Center
Jinzhou

China International Machinery Expo

May 20-23, 2024
Jinzhou Sports Complex
Jinzhou

Jinzhou Import and Export Commodities Fair

June 15-18, 2024
Jinzhou International Convention Center
Jinzhou

China International Electronics Fair

July 10-13, 2024
Jinzhou Sports Complex
Jinzhou

Jinzhou International Food Expo

August 20-23, 2024
Jinzhou International Convention Center
Jinzhou

China International Home Appliances Expo

September 15-18, 2024
Jinzhou Sports Complex
Jinzhou

Jinzhou International Textile Fair

October 10-13, 2024
Jinzhou International Convention Center
Jinzhou

China International Agricultural Fair

November 20-23, 2024
Jinzhou Sports Complex
Jinzhou

Jinzhou International Health and Wellness Expo

December 15-18, 2024
Jinzhou International Convention Center
Jinzhou

China International Tea Expo

January 10-13, 2025
Jinzhou Sports Complex
Jinzhou

Jinzhou Import and Export Fair

February 20-23, 2025
Jinzhou International Convention Center
Jinzhou

China International Furniture Fair

March 15-18, 2025
Jinzhou Sports Complex
Jinzhou

Jinzhou International Ceramic Fair

April 10-13, 2025
Jinzhou International Convention Center
Jinzhou

China International Toy Fair

May 20-23, 2025
Jinzhou Sports Complex
Jinzhou

Jinzhou Import Food Expo

June 15-18, 2025
Jinzhou International Convention Center
Jinzhou

China International Plastics Exhibition

July 10-13, 2025
Jinzhou Sports Complex
Jinzhou

Jinzhou International Jewelry Fair

August 20-23, 2025
Jinzhou International Convention Center
Jinzhou

China International Automobile Exhibition

September 15-18, 2025
Jinzhou Sports Complex
Jinzhou

Jinzhou International Cosmetics Expo

October 10-13, 2025
Jinzhou International Convention Center
Jinzhou

China International Textile Fair

November 20-23, 2025
Jinzhou Sports Complex
Jinzhou