Jingzhou Import Expo

April 12-14, 2024
Jingzhou Convention Center
Jingzhou

China International Trade Fair

May 8-10, 2024
Jingzhou International Exhibition Center
Jingzhou

Jingzhou Electronics Expo

June 15-17, 2024
Jingzhou Trade Fair Center
Jingzhou

Jingzhou Food & Beverage Expo

July 20-22, 2024
Jingzhou International Convention and Exhibition Center
Jingzhou

Jingzhou Fashion Fair

August 5-7, 2024
Jingzhou Fashion City Exhibition Center
Jingzhou

Jingzhou Machinery Expo

September 10-12, 2024
Jingzhou Convention Center
Jingzhou

China Import Expo

October 18-20, 2024
Jingzhou International Exhibition Center
Jingzhou

Jingzhou Health & Wellness Expo

November 25-27, 2024
Jingzhou International Convention and Exhibition Center
Jingzhou

Jingzhou Agricultural Fair

December 8-10, 2024
Jingzhou Agricultural Exhibition Center
Jingzhou

Jingzhou Beauty Expo

January 14-16, 2025
Jingzhou International Convention and Exhibition Center
Jingzhou

Jingzhou Textile Fair

February 21-23, 2025
Jingzhou Trade Fair Center
Jingzhou

Jingzhou Automotive Expo

March 7-9, 2025
Jingzhou International Exhibition Center
Jingzhou

China Home Products Fair

April 15-17, 2025
Jingzhou Convention Center
Jingzhou

Jingzhou Furniture Expo

May 12-14, 2025
Jingzhou International Convention and Exhibition Center
Jingzhou

Jingzhou Technology Expo

June 20-22, 2025
Jingzhou Trade Fair Center
Jingzhou

Jingzhou Green Energy Expo

July 18-20, 2025
Jingzhou International Convention and Exhibition Center
Jingzhou

Jingzhou Toy & Games Fair

August 5-7, 2025
Jingzhou International Exhibition Center
Jingzhou

Jingzhou Real Estate Expo

September 9-11, 2025
Jingzhou Convention Center
Jingzhou

China Import & Export Fair

October 25-27, 2025
Jingzhou International Exhibition Center
Jingzhou

Jingzhou Education Expo

November 21-23, 2025
Jingzhou Trade Fair Center
Jingzhou